Hilmeko AB har arbetat med träd och arboristtjänster för offentlig sektor, näringsliv och privata kunder sedan starten 2009. Vår hänsyn till människa, natur och ekologi är lika självklar som säkerheten i vårt arbete och känslan av genuinitet är genomgående viktig för oss. Hilmeko AB är ett familjeföretag som erbjuder tjänster inom trädvård och avancerad trädfällning i Södermanland

  • Nyplantering av träd
  • Fruktträdbeskärning
  • Sektionsfällning/trädfällning
  • Hyggesfri avverkning
  • Mark/skogsvård
  • Skogsgallring
  • Ide´och planbeskrivning

Vi samarbetar med ett flertalet professioner för att möjliggöra de uppgifter vi ställs inför och ser gärna att våra kunders specifika krav på kvalitet och utförande blir så verklighetsbaserad som möjligt. Vi vill att synen på träd och trädens roll i ekosystemet bör uppgraderas och tipsar gärna om att man kan kompensera vid bortagning av träd genom att stödja organisationer som planterar träd och bevarar viktiga trädbiotoper, vi gör det!

Hilmeko AB är Tobias och Mariann Meyer som har arbetat med en mängd spännande uppgifter de senaste åren och som idag ser att träd har en enormt viktig plats i allas vår tillvaro.