Dagsljussystemet Solatube ®

Fakta

Solatube® var först i världen med tubformade dagsljussystem och har idag det mest utvecklade tubformade dagsljussystemet, både när det gäller teknik och design.

Installation av dagsljussystemet Solatube®

Dagsljussystemet Solatube® samlar upp dagsljus från taket, överför det genom ett högreflekterande rör och levererar dagsljuset till rummet under. Tekniken är patenterad och försäkrar att maximal mängd dagsljus levereras till det rum eller den lokal du valt. Hilmeko samarbetar med Daylight Nordic som har agenturen för dagsljussystemet Solatube®.

Företag som installerat Solatube® har minskat sin energianvändning och har även ökat sin uthyrningsgrad samt rapporterat ökad försäljning.

Varför är det bra att ha dagsljussystemet installerat?

Människan är beroende av ljus för sitt välbefinnande. Vi vistas inomhus upp till 90% av vår tid. Dagsljus påverkar vårt välbefinnande och även vår vakenhet och sömn. Den spektrala fördelningen av ljus, som varierar över dagen, med mer kortvågigt ljus på morgonen och mer långvågigt ljus på kvällen gör att vår dygnsrytm ställs in på ett riktigt sätt. Den optimala belysningen är därför så mycket dagsljus som möjligt. Forskning styrker en mängd positiva effekter av dagsljus på individnivå som till exempel ökad produktivitet, lägre sjukfrånvaro, bättre inlärning, snabbare tillfrisknande och stabilare hormonsystem. Se mer här om LundaforskarenThorbjörn Laikes forskning om dagsljus.

Dagsljuset har också betydelse för att styra vår vakenhet och upplevelse.

Hilmeko samarbetar med entreprenörer och fastighetsutvecklare och kan erbjuda hjälp med att bygga in dagsljus i olika projekt.

Kontakta oss gärna för en offert på en installation av dagsljussystemet Solatube®

Solatube® monterad på tak

Principskiss över en Solatube® genomföring genom vind

Takmontage av Solatube®

Genomföring med Solatube®

Installation av Solatube

Solatube på plats

Före; takkupol med kallras och lite ljusinsläpp

Efter; Solatube, väl isolerad med 99,7 % dagsljusinsläpp och ledhybrid!

99,7 % specular reflectivity -Solatube daylight

Utbytt takkupol ger plats för en högeffektiv dagsljusprisma Solatube daylight

Solatube 750 DS In the Showroom

Solatube 750 DS i produktionen

Takparti med 3 st Solatube M74

Dagsljus i konferensrum/
Kommunikationsbyrå

Dagsljus och integrerad LED