Trädvård/Trädfällning

Trädvård/Trädfällning

Hilmeko AB har arbetat med arboristtjänster för såväl offentlig sektor, företag och privata kunder sedan starten 2011. Med största hänsyn till både människa och natur, där ekologi är lika självklart som säkerhet och där känslan av genuinitet är genomgående!

Vi erbjuder idag följande tjänster

• Fruktträdsbeskärning
• Trädvård/arboristtjänster
• Sektionsfällning/trädfällning
• Hyggesfri avverkning
• Mark/skogsvård
• Skogsgallring

Vi är alltid lyhörda för våra kunders specifika krav på kvalitet och utförande