Montering av taksäkerhetsutrustning

Fakta

Högsta taksäkerhet är alltid ett ledord för Hilmekos höghöjdsteam.
Vi monterar Lindabs taksäkerhetssystem som är certifierat enligt Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP).
Vi följer Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggnings-arbete vid allt takarbete och när det gäller personligt fallskyddssystem, följer vi bestämmelserna i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av personlig skyddsutrustning.

Taksäkerhetsutrustning kan förhindra olyckor

Taksäkerhetsutrustning är viktig. Taket utgör inte bara en arbetsplats för oss utan även för många andra yrkesgrupper såsom fastighetsskötare, plåtslagare och sotare. Taket tillhör också fastighetens klimatskal och det är därför viktigt att du som fastighetsägare inspekterar ditt tak med regelbundna intervaller.

Hilmeko monterar nockräcken, takbryggor, takstegar, snörasskydd och skorstensplattformar med mera som ökar säkerheten på ditt tak. Vi kommer gärna och tittar på ditt tak. Tillsammans kan vi diskutera fram vad som krävs för att just ditt tak ska uppfylla de säkerhetskrav som ställs av myndigheter.

Från och med den 1 januari 2015 kan sanktionsavgifter påföras om fallskydd inte uppfyller de villkor som finns beskrivna vid takarbete i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete.

Kontakta oss gärna för en offert på montering av taksäkerhetsutrustning

Installation

av snösmältnings-
anläggning

Fukt och köld sensorer
installeras