Tidigare verksamhet

Sedan 2016 har denna verksamhet upphört

Ekologisk fasadtvätt sker med patenterade metoder, där inga kemikalier används utan endast vatten. En fasadrengöring ökar värdet på fastigheten, ger en bättre fastighetsekonomi, ger fasaden ett fräschare utseende och en fasad med mindre fukt och en ökad livslängd.

Metoden bidrar också till en bättre hälsa för personalen som utför fasadrengöringen samt för alla som befinner sig inom fastighetens nära omgivning under rengöringsarbetet. Arbetet utförs från ibland höga höjder under rigorös säkerhet både för dem som utför arbetet samt för dem som passerar arbetsplatsen.

 

 

Före fasadtvätt

Vi påbörjar tvätt från mark

Och fortsätter från tak

Efter fasadtvätt

Plåt efter och före tvätt

Alg påväxt norrvägg och hårt smutsad plåt

Rope Access, åtkomst metod och högtryck med ultrarent vatten

Rope Access, åtkomst metod och högtryck med ultrarent vatten

Helt rena ytor där vi använder lågtryck och mjuk borste på plåt och högtryck på tegel -alltid ultrarent vatten -inga kemikalier!

Före och efter taktvätt

Fasadtvätt av träpanel

Utstick undersida tak före tvätt

Utstick undersida tak efter tvätt

Kabriolett med svårt smutsig textil sufflett

Olika algpåväxt samt linjer av svårbestämd art/ närbild textil

Tvätt och borstning pågår

Efter närbild

Efter -en bil med helt ny finish

Svårt smutsig betongmur med grovgrängad puts

Samma mur efter tvätt med ultrarent vatten

Algpåväxt vid stuprör före tvätt

Efter tvätt

Stuprör och en stenimago fasad innan fasadtvätt med ultrarent vatten

Samma stuprör samt fasad efter tvätt

Hårt smutsad fasad med algpåväxt

Samt ett sotskadat tak innan tvätt

Vi börjar tvätta

Efter tvätt

Efter tvätt

Verandatak med diverse smuts innan tvätt

Verandatak samt bjälkar efter tvätt

Tvätt pågår -en vitmålad träfasad blir vit igen